PraceDyplomowe.edu.pl

Prace-Magisterskie.org.pl


Serwis Przykładowych Prac Magisterskich !

GOTOWE WZORY I PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE  
Prace-Magisterskie.org.pl Wszystkie prace magisterskie
na tej stronie są kompletne i zawierają:
- wstęp,
- podsumowanie, zakończenie, wnioski,
- przypisy,
- spis literatury, bibliografię.

Prace magisterskie z naszej oferty.

Numer
pracy
Temat pracy Liczba
stron
Cena
062Przebieg dysleksji u dzieci z gimnazjum na przykładzie gimnazjum XYZ121299 PLN
061Bezpieczeństwo systemów komputerowych94199 PLN
060Wartości uznawane przez dzieci z domu dziecka XYZ79299 PLN
059Rola banku na rynku usług finansowych.68199 PLN
058Subkultury młodzieżowe w Polsce142449 PLN
057Resocjalizacja skazanych na przykładzie zakładu karnego XYZ101299 PLN
056Rolnictwo ekologiczne na tle rolnictwa ekologicznego w UE87249 PLN
055Satysfakcja nauczycieli z podejmowanej pracy zawodowej.108299 PLN
054Joint Ventures jako inwestycja bezpośrednia80249 PLN
053Sprawność fizyczna chłopców grających w piłkę nożną74249 PLN
052Budżet gminy na przykładzie XYZ97249 PLN
051Fan Club jako środowisko wychowawcze.114399 PLN
050System ubezpieczeń na życie w Polsce.89249 PLN
049Marketing w działalności firmy XYZ91249 PLN
048Rekrutacja i selekcja pracowników w firmie XYZ104299 PLN
047Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie87199 PLN
046Audyt finansowy4199 PLN
045Negocjacje jako sznasa na rozwiązanie konfiktu75249 PLN
044Minimalizacja ryzyka kredytowego52149 PLN
043Ewidencja podatkowa na przykładzie XYZ79299 PLN
042Faktoring i jego zastosowanie w przedsiębiorstwie82199 PLN
041Podatek VAT na przykładzie Polski.50199 PLN
040Znaczenie szkoleń dla rozwoju firmy.45149 PLN
039Motywowanie na przykładzie XYZ64199 PLN
038Wyjazdy Polaków do Maroka. (Sezonowość wyjazdów)80249 PLN
037Ocena bazy turystyczno-gastronomicznej w gminie XYZ74199 PLN
036Wpływ eskalacji zjawiska terroryzmu na turystykę95299 PLN
035Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym XYZ96349 PLN
034Strategia rozwoju gminy XYZ124299 PLN
033Decyzje samobójcze na przykładzie badań72299 PLN
032Okres inicjacji seksualnej na przykładzie badań współczesnej młodzieży80299 PLN
031Ewolucja praw człowieka87199 PLN
030Terroryzm i sposoby jego zapobiegania w UE57299 PLN
029Donald Tusk jako przywódca polityczny81299 PLN
028Zespół wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego70249 PLN
027Aspiracje edukacyjne młodzieży wiejskiej104349 PLN
026Przyczyny sięgania po alkohol w środowisku wiejskim74249 PLN
025Występowanie agresji w środowisku młodzieży szkolnej95299 PLN
024Problem narkomanii w opinii młodzieży78299 PLN
023Uwarunkowania motywacji do nauki70199 PLN
022Wpływ rozwodu na postrzeganie ról społecznych w rodzinie przez dzieci74299 PLN
021Alkohol w świadomości młodzieży szkolnej68249 PLN
020Aspiracje młodzieży gimnazjalnej93249 PLN
019Komunikacja interpersonalna młodzieży w kręgu grupy rówieśniczej115399 PLN
018Czas wolny uczniów liceum nr. XYZ88249 PLN
017Pośrednictwo w handlu nieruchomościmi45199 PLN
016Reklama i jej znaczenie dla funkcjonowania firmy55199 PLN
015Zarządzanie jakością na przykładzie XYZ73249 PLN
014Sposoby korzystania z funduszy unijnych na przykładzie MśP112399 PLN
013Leasing jako sposób finansowania inwestycji87249 PLN
012Rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-201090399 PLN
011Wprowadzenie Euro w Polsce80349 PLN
010Struktura kosztów na przykładzie jednostki budżetowej XYZ70299 PLN
009Controlling w przedsiębiorstwie85199 PLN
008Biznes plan firmy XYZ45149 PLN
007Migracje zarobkowe Polaków po wejściu do UE91249 PLN
006Dyskryminacja kobiet na rynku prcy89249 PLN
005Społeczne skutki bezrobocia w Polsce112249 PLN
004Poziom i struktura bezrobocia na przykładzie powiatu XYZ74399 PLN
003Ryzyko bankowe i sposoby jego określania54199 PLN
002Kredyty hipoteczne i ich funkcjonowanie na przykładzie Polski69299 PLN
001Analiza finansowa firmy XYZ95399 PLN

Jeœli nie znalazłes w naszej ofercie poszukiwanego tematu, a potrzebna Ci praca licencjacka , praca magisterska lub inna praca dyplomowa to polecamy zajrzeć na www.PraceDyplomowe.edu.pl do zaprzyjaŸnionego, największego serwisu z pracami.

Prace Magisterskie
...:: Uwagi i Wskazówki ::...


Praca Magisterska vs Licencjacka.
Coraz częściej wymagania stawiane przez promotorów odnośnie zawartości pracy licencjackiej są tak rozbudowane, że wiele z tych prac nie różni się już niczym od standardowej pracy magisterskiej... Czytaj dalej


Jak wybrać temat pracy magisterskiej.
Wybór tematu swojej przyszłej prac magisterskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ilość czasu jaki trzeba będzie poświęcić na napisanie pracy oraz satysfakcję... Czytaj dalej
PRACE MAGISTERSKIE - OFERTA - ZASADY ZAKUPU - KONTAKT
Copyright © by Prace-Magisterskie.org.pl - Serwis Przykładowych Prac Magisterskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.