PraceDyplomowe.edu.pl

Prace-Magisterskie.org.pl


Serwis Przykładowych Prac Magisterskich !

GOTOWE WZORY I PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE  
Prace-Magisterskie.org.pl Wszystkie prace magisterskie
na tej stronie są kompletne i zawierają:
- wstęp,
- podsumowanie, zakończenie, wnioski,
- przypisy,
- spis literatury, bibliografię.

Kliknij

by otrzymać bezpłatny fragment tej pracy !
Numer pracy:   034
Temat pracy:   Strategia rozwoju gminy XYZ
Liczba stron:   124
Rodzaj pracy:  

praca magisterska

Cena pracy:   299 PLN

Spis treści / plan pracy:
Wstęp

Rozdział 1
Strategia i jej podstawowe cele w zarządzaniu gminą

1.1.Cechy gminy istotne z punktu widzenia praktyki zarządzania
1.2 Cel opracowania strategii.
1.3 Zawartość planu strategicznego gminy

Rozdział 2.
Analiza i ocena pozycji Gminy

2.1 Funkcje i rozwój Gminy na tle regionu i kraju
2.2 Ogólna analiza Gminy XYZ
2.3 Zadania Gminy XYZ
2.4 Cele strategiczne rozwoju gminy
2.5 Ludność miasta i gminy
2.6 Oświata, kultura i sport

Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju

3.1. Wizja rozwoju gminy
3.2. Analiza SWOT
3.3. Ocena potencjału - silne i słabe strony

Rozdział 4
Możliwości Gminy przy wykorzystaniu programów operacyjnych.

4.1 Cele operacyjne
4.2 Korzyści wynikające z programów operacyjnych
4.3 Szanse i zagrożenia .

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia


Interesuje Cię ta praca magisterska?
Napisz do nas!
KONTAKT

Jeœli nie znalazłes w naszej ofercie poszukiwanego tematu, a potrzebna Ci praca licencjacka , praca magisterska lub inna praca dyplomowa to polecamy zajrzeć na www.PraceDyplomowe.edu.pl do zaprzyjaŸnionego, największego serwisu z pracami.

Prace Magisterskie
...:: Uwagi i Wskazówki ::...


Praca Magisterska vs Licencjacka.
Coraz częściej wymagania stawiane przez promotorów odnośnie zawartości pracy licencjackiej są tak rozbudowane, że wiele z tych prac nie różni się już niczym od standardowej pracy magisterskiej... Czytaj dalej


Jak wybrać temat pracy magisterskiej.
Wybór tematu swojej przyszłej prac magisterskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ilość czasu jaki trzeba będzie poświęcić na napisanie pracy oraz satysfakcję... Czytaj dalej
PRACE MAGISTERSKIE - OFERTA - ZASADY ZAKUPU - KONTAKT
Copyright © by Prace-Magisterskie.org.pl - Serwis Przykładowych Prac Magisterskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.