PraceDyplomowe.edu.pl

Prace-Magisterskie.org.pl


Serwis Przykładowych Prac Magisterskich !

GOTOWE WZORY I PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE  
Prace-Magisterskie.org.pl Wszystkie prace magisterskie
na tej stronie są kompletne i zawierają:
- wstęp,
- podsumowanie, zakończenie, wnioski,
- przypisy,
- spis literatury, bibliografię.

Kliknij

by otrzymać bezpłatny fragment tej pracy !
Numer pracy:   018
Temat pracy:   Czas wolny uczniów liceum nr. XYZ
Liczba stron:   88
Rodzaj pracy:  

praca magisterska

Cena pracy:   249 PLN

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1.
Zagadnienie czasu wolnego w świetle lieratury

1.1 Definicja czasu wolnego.
1.2 Znaczenie czasu wolnego.
1.3 Możliwe sposoby gospodarowania czasem wolnym.
1.4 Wpływ telewizji na proces wychowania dzieci i młodzieży

Rozdział 2
Metodologia badań dotyczących czasu wolnego

2.1 Problem badawczy i cel badań
2.2 Problem główny i problemy szczegółowe
2.3 Wskaźniki i ich zmienne
2.4 Hipoteza główna i hipotezy szczegółowe
2.5 Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.6 Charakterystyka terenu badań i badanej populacji

Rozdział 3
Analiza zebranego materiału badawczego

3.1 Zainteresowania aktywnością fizyczną badanych
3.2 Zainteresowania aktywnością pozafizyczną
3.3 Motywy podejmowania aktywnych form czasu wolnego
3.4 Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania czasu wolnego młodzieży

Podsumowanie.
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków.
Aneks


Interesuje Cię ta praca magisterska?
Napisz do nas!
KONTAKT

Jeœli nie znalazłes w naszej ofercie poszukiwanego tematu, a potrzebna Ci praca licencjacka , praca magisterska lub inna praca dyplomowa to polecamy zajrzeć na www.PraceDyplomowe.edu.pl do zaprzyjaŸnionego, największego serwisu z pracami.

Prace Magisterskie
...:: Uwagi i Wskazówki ::...


Praca Magisterska vs Licencjacka.
Coraz częściej wymagania stawiane przez promotorów odnośnie zawartości pracy licencjackiej są tak rozbudowane, że wiele z tych prac nie różni się już niczym od standardowej pracy magisterskiej... Czytaj dalej


Jak wybrać temat pracy magisterskiej.
Wybór tematu swojej przyszłej prac magisterskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ilość czasu jaki trzeba będzie poświęcić na napisanie pracy oraz satysfakcję... Czytaj dalej
PRACE MAGISTERSKIE - OFERTA - ZASADY ZAKUPU - KONTAKT
Copyright © by Prace-Magisterskie.org.pl - Serwis Przykładowych Prac Magisterskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.