PraceDyplomowe.edu.pl

Prace-Magisterskie.org.pl


Serwis Przykładowych Prac Magisterskich !

GOTOWE WZORY I PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE  
Prace-Magisterskie.org.pl Wszystkie prace magisterskie
na tej stronie s± kompletne i zawieraj±:
- wstęp,
- podsumowanie, zakończenie, wnioski,
- przypisy,
- spis literatury, bibliografię.

Kliknij

by otrzymać bezpłatny fragment tej pracy !
Numer pracy:   014
Temat pracy:   Sposoby korzystania z funduszy unijnych na przykładzie M¶P
Liczba stron:   112
Rodzaj pracy:  

praca magisterska

Cena pracy:   399 PLN

Spis tre¶ci / plan pracy:
Wstęp

Rozdział I
Sektor MSP i jego znaczenie dla gospodarki
1.1 Charakterystyka sektora M¶P
1.2 Wzrost znaczenia małych i ¶rednich przedsiębiorstw w gospodarce.
1.3 Regulacje prawne dla funkcjonowania M¶P w Polsce
1.4 Sposoby finansowania polskiego sektora MSP
1.5 Wkład małych i ¶rednich przedsiębiorstw w tworzeniu PKB i zatrudnieniu

Rozdział II.
Podstawowe fundusze UE
3.1 Fundusze unijne dla małych i ¶rednich przedsiębiorstw w latach 2007- 2013
3.2 PHARE
3.3 ISPA
3.4 Zasady i warunki pomocy publicznej dla przedsiębiorstw

Rozdział III.
Rozwój sektora M¶P w ¶wietle Strategii Lizbońskiej
3.1 Szanse dla M¶P po wej¶ciu do UE
3.2 Zagrożenia zwi±zne z uczestnictwem w strukturach UE dla M¶P

Zakończenie
Biblografia
Spis rysunków
Spis Tabel
Aneks


Interesuje Cię ta praca magisterska?
Napisz do nas!
KONTAKT

Jeśli nie znalazłes w naszej ofercie poszukiwanego tematu, a potrzebna Ci praca licencjacka , praca magisterska lub inna praca dyplomowa to polecamy zajrzeć na www.PraceDyplomowe.edu.pl do zaprzyjaźnionego, największego serwisu z pracami.

Prace Magisterskie
...:: Uwagi i Wskazówki ::...


Praca Magisterska vs Licencjacka.
Coraz czę¶ciej wymagania stawiane przez promotorów odno¶nie zawarto¶ci pracy licencjackiej s± tak rozbudowane, że wiele z tych prac nie różni się już niczym od standardowej pracy magisterskiej... Czytaj dalej


Jak wybrać temat pracy magisterskiej.
Wybór tematu swojej przyszłej prac magisterskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływaj±cych na ilo¶ć czasu jaki trzeba będzie po¶więcić na napisanie pracy oraz satysfakcję... Czytaj dalej
PRACE MAGISTERSKIE - OFERTA - ZASADY ZAKUPU - KONTAKT
Copyright © by Prace-Magisterskie.org.pl - Serwis Przykładowych Prac Magisterskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.