PraceDyplomowe.edu.pl

Prace-Magisterskie.org.pl


Serwis Przykładowych Prac Magisterskich !

GOTOWE WZORY I PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE  
Prace-Magisterskie.org.pl Wszystkie prace magisterskie
na tej stronie są kompletne i zawierają:
- wstęp,
- podsumowanie, zakończenie, wnioski,
- przypisy,
- spis literatury, bibliografię.

Kliknij

by otrzymać bezpłatny fragment tej pracy !
Numer pracy:   012
Temat pracy:   Rozwój przedsiębiorczości na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010
Liczba stron:   90
Rodzaj pracy:  

praca magisterska

Cena pracy:   399 PLN

Spis treści / plan pracy:
Wstęp.

Rozdział 1
Przedsiębiorczość - aspekty teoretyczne

1.1 Przedsiebiorca i przedsiębiorczość problemy definicyjne.
1.2 Klasyfikacja przedsiębiorstw.
a)sektor prywatyny.
b)sektor publiczny.
1.3 Rodzaje przedsiębiorstw z prawnego punktu widzenia.
a)Państwowe.
b)Spółdzielcze.
c)Jednoosobowe
d)Spółki

Rozdział 2
Wpływ globalnej gospodarki na ksztat przedsięborczości w gminie XYZ.

2.1. Inwestycje zagraniczne
2.2. Miedzynarodowy kapitał finansowy.

Rozdział 3.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1 Charakterystyka ogólna
3.2 Infrastruktura
a)Oświata w Gminie
b)Ośrodki kultury w Gminie
c)Ośrodki zdrowia w Gminie
d) Bezrobocie w Gminie
3.3 Infrastruktura techniczna
a)Wodociągi
b)Drogi
c)Elektryczność

Rozdział 4
Kształt przedsiębiorczości w Gminie.

4.1 Poszczególne branże w Gminie
a) Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo w latach 2000-2006
b) Przetwórstwo przemysłowe
c) Pośrednictwo finansowe
d)Budownictwo
e) Handel
f) Turystyka

Podsumowanie
Literatura

Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel
Aneks


Interesuje Cię ta praca magisterska?
Napisz do nas!
KONTAKT

Jeœli nie znalazłes w naszej ofercie poszukiwanego tematu, a potrzebna Ci praca licencjacka , praca magisterska lub inna praca dyplomowa to polecamy zajrzeć na www.PraceDyplomowe.edu.pl do zaprzyjaŸnionego, największego serwisu z pracami.

Prace Magisterskie
...:: Uwagi i Wskazówki ::...


Praca Magisterska vs Licencjacka.
Coraz częściej wymagania stawiane przez promotorów odnośnie zawartości pracy licencjackiej są tak rozbudowane, że wiele z tych prac nie różni się już niczym od standardowej pracy magisterskiej... Czytaj dalej


Jak wybrać temat pracy magisterskiej.
Wybór tematu swojej przyszłej prac magisterskiej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ilość czasu jaki trzeba będzie poświęcić na napisanie pracy oraz satysfakcję... Czytaj dalej
PRACE MAGISTERSKIE - OFERTA - ZASADY ZAKUPU - KONTAKT
Copyright © by Prace-Magisterskie.org.pl - Serwis Przykładowych Prac Magisterskich. Wszelkie prawa zastrzeżone.